Zgodność regulacji prawnej działania w porozumieniu (acting in concert) z przepisami prawa Unii Europejskiej

31 marca 2021    /   Rynek finansowy
Autor: Piotr Haiduk

Regulacja działania w porozumieniu w spółkach publicznych określona w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych wzbudza liczne kontrowersje. Część autorów uznaje, że definicja działania w porozumieniu zawarta w ustawie o ofercie jest sprzeczna z przepisami prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza dyrektywą Transparency, postulując kompleksową zmianę przepisów. Celem artykułu jest wykazanie tezy przeciwnej, zgodnie z którą polska regulacja działania w porozumieniu jest zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz nie występuje w tym zakresie konieczność wprowadzania kontrowersyjnych zmian legislacyjnych.

Artykuł Piotra Haiduka oraz Piotra Kuźnickiego opublikowany w Przeglądzie Prawa Handlowego dostępny tutaj.

31 marca 2021    /   Rynek finansowy

Autor: Piotr Haiduk

Pozostałe wpisy

14 października 2021Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk
Rynek finansowy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

W dniu wczorajszym, tj. 13 października 2021 r. prof. Michał Romanowski i adwokat Piotr Haiduk wystąpili w charakterze ekspertów podczas wysłuchania dotyczącego rządowego projektu ...

Czytaj

10 maja 2021Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Rynek finansowy, Spory sądowe

Sprawy frankowe ofiarą domykania kontroli nad Sądem Najwyższym

Pełen skład Izby Cywilnej SN stracił zdolność do podejmowania uchwał z powodu udziału w nim neosędziów – piszą Katarzyna Zarzycka i prof. Michał Romanowski. Opinia dostępna – tu...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F