Za „lex TVN” zapłacimy wszyscy.

22 grudnia 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność, Rynki regulowane
Autor: Michał Romanowski

Profesor Michał Romanowski po raz kolejny komentuje dla wyborczej.biz skutki uchwalenia lex TVN wskazując na nowe aspekty prawne. Artykuł do przeczytania tutaj - Link.

Dziennikarz pisze:

„Prof. prawa Michał Romanowski argumentuje z kolei, że nawet podpisanie "lex TVN" przez prezydenta nie będzie oznaczało, że ustawa stanie się obowiązującym prawem. Według prawnika jest niezgodna z konstytucją i podstawowymi wolnościami gwarantowanymi przez traktaty międzynarodowe. - W mojej ocenie na podstawie tego typu ustawy KRRiT nie może odmówić czy cofnąć koncesji dla TVN, naruszałoby to podstawowe wartości, takie jak wolność słowa czy wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja Rady w tym zakresie byłaby nielegalna, a więc niewywołująca skutków prawnych. Uważam, że KRRiT nie miałaby podstaw do cofnięcia koncesji. Gdyby to zrobiła, wtedy TVN mógłby na drodze postępowania administracyjnego zaskarżyć taką decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego - dodaje.

Przypomnijmy, że 17 grudnia br., a więc w tym samym dniu w który Sejm uchwalił lex TVN, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uwzględnił powództwo, które prof. Michał Romanowski złożył w imieniu sędziego Pawła Juszczyszyna o nakazanie przywrócenia go do orzekania. Sąd stwierdził, że bezprawna ustawa nie jest prawem. Odmówił zastosowania ustawy o Sądzie Najwyższym, która ustanawia tzw. Izbę Dyscyplinarną. Odmówił zastosowania ustawy o ustroju sądów powszechnych (tzw. ustawy kagańcowej), która zakazuje kwestionowania nominacji sędziowskich dokonanych przez prezydenta RP. Odmówił także zastosowania ustawy o KRS. Powołał się na to, że te ustawy są sprzeczne z konstytucją, z traktatem o Unii Europejskiej i z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Skutki tego wyroku są historyczne, bo potwierdzają, że ustawa może nie być prawem, a sąd może odmówić prawa do stosowania bezprawnej ustawy naruszającej podstawowe wolności i prawa.

22 grudnia 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność, Rynki regulowane

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

10 listopada 2022Autor: Weronika Stefaniuk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”.  To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongr...

Czytaj

9 listopada 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

Dziś upływa termin wyznaczony przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym na wykonanie prawomocnego postanowienia nakazującego dopuszczenie sędziego Igora Tuleyi do orzekania w Sądzie Ok...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa