Wyzwania Bankowości

2 listopada 2021
Autor: Michał Romanowski

Profesor Michał Romanowski na zaproszenie rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. Grzegorza Mazurka oraz prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza  weźmie udział w konferencji on line „Wyzwania Bankowości” w panelu pt. ,,Granice ochrony konsumenta. Jak daleko przepisy unijne powinny chronić konsumenta? Czy opłaca się być chronionym?''.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. Jej organizatorami są Akademia Leona Koźmińskiego i Związek Banków Polskich.

Program konferencji w załączeniu - Link.

Więcej informacji na stronie www wydarzenia - Link.

2 listopada 2021

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

23 listopada 2021Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur, Julita Kowalów-Ziułkowska
Spory sądowe

Precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych

Uzyskaliśmy precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych dla klienta będącego członkiem międzynarodowego koncernu, prowadzącego jedną z największych sieci franczyzowych towarów l...

Czytaj

15 listopada 2021Autorzy: Michał Romanowski, Łukasz Matyjas
Corporate governance, Prawo korporacyjne, Spory sądowe

Uzyskaliśmy ważny i precedensowy wyrok dla rozwoju corporate governance i zasady business judgement rule w Polsce.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała przewodniczącego rady nadzorczej spółki akcyjnej z rynku finansowego w sporze z powództwa byłego prezesa zarządu tej spółki o narus...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

Precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych

23 listopada 2021    /   Spory sądowe
Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur, Julita Kowalów-Ziułkowska

Uzyskaliśmy precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych dla klienta będącego członkiem międzynarodowego koncernu, prowadzącego jedną z największych sieci franczyzowych towarów luksusowych w Polsce. Zabezpieczenie to pozwala na ochronę sieci franczyzowej przed dokonywaniem dalszych naruszeń, polegających na sprzedaży towarów dystrybutorom nieautoryzowanym (spoza sieci).

Zabezpieczenie uzyskane zostało na podstawie nowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących postępowań w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Przepisy te stanowić mogą skuteczny instrument w walce z naruszeniami różnych kategorii praw własności intelektualnej, w tym związanych z ze znakami towarowymi oraz prowadzeniem systemu sprzedaży franczyzowej, czy też dystrybucji selektywnej. Właściwe wykorzystanie nowych instrumentów pozwala przedsiębiorcom nie tyko uzyskać szczegółową wiedzę o naruszeniach ich praw, ale również te prawa chronić, za pomocą roszczeń odszkodowawczych, czy też zmierzających do zakazania podejmowania określonych działań.

Projekt prowadził Łukasz Matyjas oraz Przemysław Mazur, przy udziale Aleksandry Kieliszek oraz Julity Kowalów-Ziółkowskiej.

23 listopada 2021    /   Spory sądowe

Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur, Julita Kowalów-Ziułkowska

Pozostałe wpisy

15 listopada 2021Autorzy: Michał Romanowski, Łukasz Matyjas
Corporate governance, Prawo korporacyjne, Spory sądowe

Uzyskaliśmy ważny i precedensowy wyrok dla rozwoju corporate governance i zasady business judgement rule w Polsce.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała przewodniczącego rady nadzorczej spółki akcyjnej z rynku finansowego w sporze z powództwa byłego prezesa zarządu tej spółki o narus...

Czytaj

28 października 2021Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł, Bartosz Prorok
Rynki regulowane, Spory sądowe

Wygraliśmy dla klienta spór w sprawie budowy tłoczni gazu o wartości ok. 400 milionów złotych

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała jedną z największych polskich, prywatnych firm z branży gazowniczej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym uzyskania zamówienia pub...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F