Tworzymy kolejny precedens w sprawach z rynku kapitałowego i funduszy powierniczych.

2 sierpnia 2022
Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk

Po raz kolejny wygraliśmy z Komisją Nadzoru Finansowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. NSA uwzględnił skargę kasacyjną Romanowski i Wspólnicy w precedensowej sprawie dotyczącej problematyki tzw. „parkowania akcji” na zlecenie „ukrytego” akcjonariusza.

Orzeczenie ma bardzo duże znaczenie dla praktyki rynku kapitałowego (w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, fundacji prywatnych i trustów). Dotyczy ono zakresu obowiązków związanych ze znacznym pakietem akcji spółki publicznej spoczywających na beneficjentach takich podmiotów.

Uzasadniliśmy, że kluczowe znaczenie ma zdolność beneficjenta na wywieranie wpływu na wykonywanie praw z akcji. Wbrew stanowisku KNF nie wystarczy, że instytucja powiernicza została utworzona na rzecz pomnażania aktywów beneficjenta. Niezbędne jest badanie natury i konstrukcji prawnej instytucji powierniczej. Nie każdy beneficjent może być z „automatu” uznany za „ukrytego” akcjonariusza. Wszak prawo to kontekst!

Ze strony Kancelarii sprawę prowadzili prof. Michał Romanowski i Piotr Haiduk.

2 sierpnia 2022

Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk

Pozostałe wpisy

9 marca 2023Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Piotr Celiński

Sukces w sprawie o zwrot wypłaty środków z gwarancji bankowej

Wykonawca pozwał naszego Klienta (zamawiającego) o zwrot ok. 9,5 miliona zł pobranych z gwarancji bankowej na poczet kosztów usuwania wad i usterek realizowanego obiektu. Kontrakt ...

Czytaj

8 marca 2023Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk

Umożliwiamy rozwój polskich innowacji!

Doradzaliśmy od strony strategicznej i prawnej przy wykupie przez dotychczasowych udziałowców, jednego z udziałowców mniejszościowych w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowo ...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F