Poczwórne zwycięstwo wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych z KNF

6 marca 2021       # Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała w szeregu postępowań jedno z wiodących prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Osią sporu miało być prowadzenie przez towarzystwo oferty publicznej z naruszeniem ustawowych zasad (z uwagi na rzekomo zbyt szeroki zakres informacji dostępnych publicznie) oraz – równie rzekome – przekroczenie limitów inwestycyjnych w zarządzanych przez towarzystwo funduszach.

Bilans sporu z KNF to 4 : 0 dla towarzystwa. Sąd prawomocnie umorzył postępowanie przygotowawcze z uwagi na brak znamion przestępstwa, Towarzystwo zostało wykreślone z listy ostrzeżeń publicznych, a decyzja sankcyjna KNF została uchylona przez WSA w Warszawie, a następnie – jeszcze w tym samym roku – wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

6 marca 2021       Rynek finansowy, Spory sądowe

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Zabezpieczenie powództwa z art. 439 k.c. jako narzędzie do zablokowania nielegalnego strajku

# Spory sądowe   # Sprawy pracownicze

Każdy projekt jest wyjątkowy. To często nadużywane hasło znalazło pełne potwierd...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa