Katarzyna Zarzycka nominowana do nagrody Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020

17 listopada 2020
Autor: Katarzyna Zarzycka

Z przyjemnością informujemy, że Katarzyna Zarzycka jako 1 z 35 prawników w Polsce została nominowana do konkursu „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020”.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1496322,znamy-nominowanych-w-konkursie-rising-stars.html

17 listopada 2020

Autor: Katarzyna Zarzycka

Pozostałe wpisy

21 października 2021Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł
Rynki regulowane, Spory sądowe

Krytyczna ocena działań Prezesa PGW Wód Polskich

Wczoraj otrzymaliśmy uzasadnienie bardzo interesującego wyroku WSA w Warszawie w sprawie, w której reprezentujemy MPWiK w m.st Warszawie S.A przeciwko Prezesowi PGW Wód Polskich. N...

Czytaj

18 października 2021Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Relacje oraz prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi

Przeprowadziliśmy warsztaty biznesowo-prawne w zakresie relacji oraz prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi wybranych pracodawców Saint Gobain Polska. Związki zawodowe to wy...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

Krytyczna ocena działań Prezesa PGW Wód Polskich

21 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł

Wczoraj otrzymaliśmy uzasadnienie bardzo interesującego wyroku WSA w Warszawie w sprawie, w której reprezentujemy MPWiK w m.st Warszawie S.A przeciwko Prezesowi PGW Wód Polskich. Na skutek złożonej skargi na Prezesa PGW Wód Polskich, sąd uchylił postanowienia organu administracyjnego, który chciał prowadzić kontrolę mimo przekroczenia ustawowych terminów (liczba naruszeń organu była zatrważająca).

Uzasadnienie zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w zastosowanej argumentacji odwoływaliśmy się do zasad konstytucyjnych takich jak: zasada  wolności działalności gospodarczej, praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji. Sąd stwierdził m. in. że celem Prawa przedsiębiorców:

jest ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej […] zagwarantowanie stabilności praw przedsiębiorców i ich rozwoju w warunkach wolnej konkurencji, w tym likwidowanie nadmiernych obciążeń państwa”.  

Dawno nie widzieliśmy uzasadnienia tak krytycznie odnoszącego się do działań organu administracji. Poniżej kilka cytatów:

„To organ a nie przedsiębiorca ma dbać o przestrzeganie przepisów prawa regulujących kwestie tak wrażliwe jak kontrola działalności gospodarczej. Takie przepisy uchwalił parlament, a Prezydent RP swoim podpisem zaakceptował, czyniąc z nich obowiązujące prawo. Skoro tak, to organ ma się im bezwzględnie podporządkować [podkreślenie Sądu – przyp. aut.], wyszkolić pracowników i postępować zgodnie z tym, co władza ustawodawcza uchwaliła. Tymczasem organ nie dość, że wprost narusza przepisy (…) to kreuje jeszcze konstrukcje prawne, które w sposób oczywiście niezgodny z prawem modyfikują ustawowy wzorzec kontroli odnoszący się do tego rodzaju aktywności państwa”.

„Sąd podkreśla, że jeżeli organ nie był w stanie podjąć jakichkolwiek zbornych i intelektualnie pożądanych czynności od września 2020 r. i ewentualnie wiążących się z tym działań, to nie ma jakichkolwiek powodów by dalej legitymować czynności w istocie naruszające prawo przedsiębiorcy do prowadzenia działalności bez obawy o trwającą permanentnie kontrolę”.

Sprawę prowadził zespół kancelarii w składzie radca prawny Łukasz Matyjas i radca prawny Aleksander Orzeł.

Warto walczyć o swoje prawa.

21 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł

Pozostałe wpisy

28 września 2021Autor: Michał Romanowski
Corporate governance, Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Rynki regulowane

Odmowa wszczęcia dochodzenia

W dniu 6 sierpnia br. złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji poufnych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla interia....

Czytaj

7 lipca 2021Autor: Michał Romanowski
Spory sądowe

Sądownictwo w stanie agonalnym. Postępowania trwają coraz dłużej.

Profesor Michał Romanowski w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej pt. „Sądownictwo w stanie agonalnym. Postępowania trwają coraz dłużej” prognozuje „[…] będzie coraz gorzej, równi...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F