Dyskryminację pracownik musi uprawdopodobnić – orzeczenie SN

6 lipca 2020    /   Sprawy pracownicze
Autor: Przemysław Mazur

Orzeczenie wydano na gruncie stanu prawnego sprzed nowelizacji kodeksu pracy z września 2019 r., która zmodyfikowała definicję dyskryminacji, ale ma znaczenie dla obecnych sporów. Przed nowelą przyjmowano, że nierówne traktowanie dzieli się na dwie kategorie: zwykłe oraz dyskryminację. Obecnie każde nierówne traktowanie jest dyskryminacją.

Przemysław Mazur komentuje orzeczenie o sygn. I NSNp 3/19 dla Rzeczpospolitej.

https://www.rp.pl/Kadry/200709636-Dyskryminacje-pracownik-musi-uprawdopodobnic---orzeczenie-SN.html

6 lipca 2020    /   Sprawy pracownicze

Autor: Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

22 lutego 2022Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Zwolnienie radnego bez zgody rady.

Na łamach prawo.pl ukazał się artykuł mec. Przemysława Mazura w sprawie uwarunkowań rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym radnym. Celem szczególnej ochrony stosunków ...

Czytaj

18 października 2021Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Relacje oraz prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi

Przeprowadziliśmy warsztaty biznesowo-prawne w zakresie relacji oraz prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi wybranych pracodawców Saint Gobain Polska. Związki zawodowe to wy...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F