Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

29 sierpnia 2022    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi.

Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku miesięcy uzupełniającego układu przesyłowego przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w zw. z awarią „Czajki” z 2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał MPWiK (mocą tzw. decyzji „policyjnej”) bezzwłoczne usunięcie skutków awarii przy zachowaniu ciągłości przesyłu ścieków. Prawo milczy czy taka decyzja PINB-u zwalnia z obowiązku uzyskiwania decyzji wynikających z innych ustaw. Przyjęcie, że MPWiK musiałby działać wg standardowych procedur oznaczałoby konieczność uzyskania ponad 10 dodatkowych decyzji. Zajęłoby to ok. 4,5 r., a układ przesyłowy trzeba było wykonać natychmiast! Odwołując się do wartości konstytucyjnych argumentowaliśmy, iż obowiązek uzyskiwania decyzji wynikających z innych ustaw w przypadkach takich jak „Czajka” niweczyłby cel decyzji „policyjnej” i stałby w sprzeczności z celami decyzji dodatkowych. Wody Polskie jeszcze w 2022 r. zwalczały naszą koncepcję powołując się na opinie prawne wydziałów prawa specjalizujących się w prawie budowlanym bazujące na wykładni językowej przepisów z pominięciem Konstytucji i funkcji prawa.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) potwierdził naszą argumentację pisząc za nami m. in., że: „[…] istotą nakazu wydanego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 1 u.p.b. nie jest przywrócenie stanu sprzed wystąpienia stwierdzonych okoliczności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, lecz doprowadzenie do stanu, w którym zagrożenie te zostaną wyeliminowane […] Kwestionowana decyzja PINB […] jest decyzją wydaną w postępowaniu nakazowym, charakteryzującym się koniecznością podejmowani niezwłocznych działań […] cel i funkcja obowiązku nakładanego na podstawie art. 66 ust. 1 […] przemawiają za koniecznością jego natychmiastowego wykonania. Wymaganie uzyskania dodatkowych […] decyzji administracyjnych niweczyłoby cel wydania decyzji w tym trybie […] celem działania […] na podstawie art. 66 […] jest ochrona takich wartości […] jak życie i zdrowie ludzi oraz ochrona środowiska”.

Ws. działań MPWiK opartych o naszą koncepcję prawną postępowanie podjęły dwa wydziały Prokuratury Okręgowej w Warszawie: sądowy i śledczy. GINB potwierdzając naszą koncepcję przekazał swoją decyzję do wiadomości m.in. do Prokuratury. Dziękujemy MPWiK i Prezydentowi m. st. Warszawy, że zaufali nam, że słusznym sprawom prawo sprzyja i że sytuacje nadzwyczajne wymagają nieszablonowych rozwiązań!

Doradzamy MPWiK we wszystkich obszarach dot. „Czajki”: prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, nieruchomości, ochrony środowiska, wodnego, karnego gospodarczego, bankowego, ubezpieczeniowego, zamówień publicznych, a także postępowań sądowych i administracyjnych oraz corporate governance i compliance.

MPWiK reprezentował partner adw. prof. Michał Romanowski i senior associate r.pr. Aleksander Orzeł.

29 sierpnia 2022    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł

Pozostałe wpisy

10 listopada 2022Autor: Weronika Stefaniuk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”.  To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongr...

Czytaj

9 listopada 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

Dziś upływa termin wyznaczony przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym na wykonanie prawomocnego postanowienia nakazującego dopuszczenie sędziego Igora Tuleyi do orzekania w Sądzie Ok...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa