Za „lex TVN” zapłacimy wszyscy.

22 grudnia 2021
Autor: Michał Romanowski

Profesor Michał Romanowski po raz kolejny komentuje dla wyborczej.biz skutki uchwalenia lex TVN wskazując na nowe aspekty prawne. Artykuł do przeczytania tutaj - Link.

Dziennikarz pisze:

„Prof. prawa Michał Romanowski argumentuje z kolei, że nawet podpisanie "lex TVN" przez prezydenta nie będzie oznaczało, że ustawa stanie się obowiązującym prawem. Według prawnika jest niezgodna z konstytucją i podstawowymi wolnościami gwarantowanymi przez traktaty międzynarodowe. - W mojej ocenie na podstawie tego typu ustawy KRRiT nie może odmówić czy cofnąć koncesji dla TVN, naruszałoby to podstawowe wartości, takie jak wolność słowa czy wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja Rady w tym zakresie byłaby nielegalna, a więc niewywołująca skutków prawnych. Uważam, że KRRiT nie miałaby podstaw do cofnięcia koncesji. Gdyby to zrobiła, wtedy TVN mógłby na drodze postępowania administracyjnego zaskarżyć taką decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego - dodaje.

Przypomnijmy, że 17 grudnia br., a więc w tym samym dniu w który Sejm uchwalił lex TVN, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uwzględnił powództwo, które prof. Michał Romanowski złożył w imieniu sędziego Pawła Juszczyszyna o nakazanie przywrócenia go do orzekania. Sąd stwierdził, że bezprawna ustawa nie jest prawem. Odmówił zastosowania ustawy o Sądzie Najwyższym, która ustanawia tzw. Izbę Dyscyplinarną. Odmówił zastosowania ustawy o ustroju sądów powszechnych (tzw. ustawy kagańcowej), która zakazuje kwestionowania nominacji sędziowskich dokonanych przez prezydenta RP. Odmówił także zastosowania ustawy o KRS. Powołał się na to, że te ustawy są sprzeczne z konstytucją, z traktatem o Unii Europejskiej i z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Skutki tego wyroku są historyczne, bo potwierdzają, że ustawa może nie być prawem, a sąd może odmówić prawa do stosowania bezprawnej ustawy naruszającej podstawowe wolności i prawa.

22 grudnia 2021

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

3 marca 2023Autor: Michał Romanowski

Otwarte wezwanie w sprawie przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie

Nasz przyjaciel-klient Paweł Juszczyszyn został 1 marca br. brutalnie zaatakowany przez prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Macieja Nawackiego. Więcej: artykuł TVN24 i OKO.PRES...

Czytaj

28 października 2022Autor: Michał Romanowski

Neo-KRS podżega do niewykonywania prawomocnych orzeczeń w sprawie Igora Tuleyi i Pawła Juszczyna!

W naszej Kancelarii liczą się wartości. Prawo do niezawisłego sądu, wolnego od wpływu polityków, jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale też warunkiem wolności biznesu. Dl...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa