Ochrona praworządności

10 listopada 2021
Autor: Michał Romanowski

Jesteśmy kancelarią doradzającą przedsiębiorcom. Projektując naszą nową stronę www uznaliśmy, że w rzeczywistości prawnej Polski od 2015 r. musimy dodać zakładkę pt. „Praworządność”.  Publikujemy tam informacje o naszym zaangażowaniu w doradztwo dla biznesu i w walkę o praworządność. Biznes musi oddychać wolnością, aby rozwijać skrzydła. Walkę o praworządność traktujemy jako walkę o niepodległość przedsiębiorców od władzy politycznej bez względu na to kto ją sprawuje. Dlatego m. in. reprezentujemy sędziów Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyę. Dlatego walczymy o niezawisłe sądy. Bez niezawisłych sądów biznes jest bezbronny wobec władzy. Podporządkowanie biznesu i jego doradców władzy politycznej nieuchronnie zmierza do stworzenia biznesu oligarchicznego i zniewolonego. Jako prawnicy biznesowi mamy obowiązek mówić o tym głośno w interesie naszych klientów. Dlatego też walczymy o zablokowanie zmian w KSH, które zmierzają do przejęcia kontroli przez władzę nie tylko nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, ale także nad blisko 500 tys. spółek w Polsce pod pozorem wprowadzenia prawa holdingowego i „aktywizacji rad nadzorczych”. Ukazujemy kontekst tych zmian.  Piszemy o tym w przeddzień  Święta Niepodległości i w czasie, gdy politycy zapowiadają ostateczne złamanie niezależności polskiego Sądu Najwyższego i polskich sądów powszechnych.  To nie jest spór polityczny o model funkcjonowania polskich sądów, ale spór o prawa człowieka i obywatela, w tym o prawa przedsiębiorcy. Nadal jest o co walczyć.  8 listopada 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem gwarantującym niezależność od polityków. ETPCz stwierdził także, że nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego — w całości wskazana przez nową KRS — nie jest sądem w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przed Świętem Niepodległości mamy kolejną bardzo dobrą wiadomość: nasza walka przynosi efekty. W sprawie, w której prof. Michał Romanowski reprezentuje sędziego Pawła Juszczyszyna i w której wygrywamy z neo I Prezes SN Małgorzatą Manowską, otrzymaliśmy  uzasadnienie postanowienia prawomocnie oddalające zażalenie Sądu Najwyższego reprezentowanego przez neo I Prezes SN na postanowienie z 10 maja 2021 r. o zabezpieczeniu roszczenia sędziego Juszczyszyna. Przypomnijmy – postanowienie nakazuje SN (de facto neo I Prezes SN pani Manowskiej) opatrzenie uchwały neo Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie zawieszenia sędziego Juszczyszyna (II Do 1/20) zastrzeżeniem, że „skuteczność i wykonalność uchwały zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że uchwała nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego”. Sędzia Juszczyszyn reprezentowany przez prof. Michała Romanowskiego złożył pozew o ustalenie, że ww. uchwała nie jest orzeczeniem SN z uwagi na to, że neo Izba Dyscyplinarna SN  nie jest sądem. Pozew był poprzedzony wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, w wyniku którego sąd nakazał opatrzyć uchwałę przytoczonym zastrzeżeniem. Postanowienie było natychmiast wykonalne – pomimo tego neo I Prezes SN Małgorzata Manowska do dzisiaj go nie wykonała (obecnie toczy się postępowanie o przymuszenie pani Manowskiej do wykonania tego postanowienia).

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Okręgowy w Olsztynie napisał, że:

W całej rozciągłości Sąd Odwoławczy podziela […] szczegółową argumentację przedstawioną w odpowiedzi Uprawnionego na zażalenie. […] bezsprzecznie należało uznać, że po pierwsze istnieją oczywiste podstawy do uznania, że uchwała z dnia 4 lutego 2021 r. wydana przez Izbę Dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym o sygnaturze II DO 1/20 nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego.”

Sąd rozpatrujący zażalenie odniósł się również do postanowienia o zabezpieczeniu nakazującego przywrócenie sędziego Juszczyszyna do orzekania wydanego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na wniosek złożony przez prof. Michała Romanowskiego w imieniu sędziego Juszczyszyna stwierdzając, że:

Oczywiście trzeba również wspomnieć o postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie VII Po 16/21, które już bezpośrednio odnosi się do Uprawnionego i wprost nakazuje – w ramach zabezpieczenia – Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, dopuszczenie Uprawnionego do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących Pawłowi Juszczyszynowi z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Mimo tak niebudzących wątpliwości orzeczeń, Uprawniony uporczywie i bezzasadnie jest nadal pozbawiany możliwości wykonywania zawodu. Postępowanie takie jest całkowicie niezrozumiałe i pozbawione podstaw prawnych. Nie dziwi zatem, że Uprawniony w dalszym ciągu podejmuje działania, które mają zamierzać do ochrony jego interesów, tj. m.in. przywrócenia go do pracy, skoro nie doszło do zaprzestania ich naruszeń. Sąd powszechny zaś powinien udzielić ochrony prawnej osobie, która o nią zabiega.”.

Uzasadnienie SO w Olsztynie pokrywa się ze stanowiskiem ETPCz z 8 listopada 2021 r.

Walczymy dalej o wolność, w tym o wolność dla biznesu przed strachem przed władzą polityczną, bez względu na to kto ją sprawuje. Sądy muszą być oazą wolności dla biznesu. Możemy je krytykować. Nie zgadzać się z ich orzeczeniami, ale pamiętajmy, że dla biznesu są jedyną bezpieczną przystanią w sporze z władzą.

10 listopada 2021

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

4 października 2021Autor: Michał Romanowski

O Eli Witek kłamczuszce i jej magicznej piątce prawników

26 sierpnia br. złożyliśmy w imieniu posła Michała Gramatyki zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez marszałek Elżbietę Witek przestępstwa nadużycia uprawnień funkcjonariusza...

Czytaj

13 września 2021Autor: Michał Romanowski

Prawo czasem drzemie, ale nigdy nie umiera. Wywiad z prof. Michałem Romanowskim

„W pewnym momencie zrozumiałem, że nie można być tylko profesorem, który mówi, jak być powinno i dlaczego jest źle. Trzeba się włączyć” – Michał Romanowski w wywiadzie dla Newswee...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F