WeronikaStefaniuk

Associate, Adwokat

Wybrane publikacje:

 • Digitizing the commercial banking business model – vanishing bank branches and the risks of financial exclusion of the elderly” [w:] ‘Commercial banking: a business model in transition’, co-editor Gabriella Gimigliano, Palgrave Macmillan,  Marco Bodellini, Londyn 2023 – współautorstowo.
 •  „Cyfryzacja rynku finansowego a dostęp osób starszych do usług finansowych – zarys problemu na tle zjawiska znikających placówek bankowych” [w:] Wyzwania dla prawa konsumenckiego. Monografia C.H. BECK 2022 – współautorstwo rozdziału.
 •  „Rozpoznawanie roszczeń́ inwestorów zagranicznych w arbitrażu, a sytuacja inwestorów z państw członkowskich UE oraz Wielkiej Brytanii po Brexicie” [w:] Horyzonty Polityki 2022, Vol. 13, N° 43 – współautorstwo.
 • Wiążące polecenie – najbardziej kontrowersyjny instrument nowego prawa holdingowego”, opublikowany w dniu 14 października 2021 r. na portalu prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/wiazace-polecenie-w-nowym-prawie-holdingowym,510974.html – współautorstwo.
 • Czy zarząd odpowiada za fiasko walnego zgromadzenia?”, Raport Rzeczpospolitej ”Zarząd Spółki – nowe wyzwania, nowe ryzyka” 20 maja 2021 r. – autor.
 • Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego” [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018/3 (wyd. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) – współautorstwo.
 • Spór wokół prokury łącznej niewłaściwej jako sposobu reprezentacji w spółkach kapitałowych” [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 21 (wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław) – autor.
 • Możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego” [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/9 (wyd. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)  – autor.
 • Nadużycie przez akcjonariuszy mniejszościowych prawa do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako rodzaj szantażu korporacyjnego” [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny Review of Law, Business & Economics (wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola) – autor.
 • Nieważność czy bezskuteczność zawieszona, jakie są skutki naruszenia zasady reprezentacji łącznej w spółkach kapitałowych?” [w:] KWARTALNIK PRAWO-SPOŁECZEŃSTWO-EKONOMIA 3/2017, (wyd. Stowarzyszenie Mage.pl, Poznań) – współautorstwo.
 • Czym są czynności prawne nieistniejące? – szczególny przypadek uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych” [w:] Kwartalnik Rynek Społeczeństwo Kultura, Numer Specjalny/2016, Instytucje Prawa Prywatnego w obrocie gospodarczo-prawnym (wyd. Agencja Managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki) – współautorstwo.
 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej ochrona w polskim postępowaniu sądowym w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.” [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/3. (wyd. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) – współautorstwo.