PiotrCeliński

Adwokat

Absolwent Kolegium Międzyoobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach których ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe.

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych, szczególnie w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych, w tym również tych realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC.

Biegle włada językiem angielskim.