KarolBorkowski

Junior associate, Aplikant adwokacki