AleksandraKieliszek

Senior associate, Radca prawny

Publikacje:

  • Rozliczenie ze wspólnikiem spółki jawnej przy jego wystąpieniuPrawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2016-2018) – okiem praktyków” Aleksandra Kieliszek pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i adw. Piotra Letolca, Monitor Prawniczy 2019, Nr 19
  • Skutki umowy o pracę z członkiem zarządu spółki akcyjnej z naruszeniem przepisów o reprezentacji spółki, Aneta Pankowska, Aleksandra Puszczało, Monitor Prawniczy 2017, Nr 19
  • Jak prawidłowo skonstruować umowę o zachowaniu poufności? [komentarz], portal biznesalert.pl, 15 grudnia 2016 r.