SylwiuszDawid

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie antymonopolowym oraz prawie cywilnym procesowym.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany od 2020 roku.

Reprezentował sądowy pion orzeczniczy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, autor kilku tysięcy projektów orzeczeń.