MichałGajowczyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również kurs Diploma in English and European Union Law organizowany przez University of Cambridge.

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie procesowym, umowach w obrocie międzynarodowym, prawie spółek oraz nowych technologii.

Autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa procesowego, kontraktów międzynarodowych.

 

Publikacje:

  • Cross-examination – krzyżowy „ogień” pytań na polskiej sali sądowej?”, [w:] 40-lecie samorządu radcowskiego, red. Tomasz Scheffler, Wrocław 2022,
  • Dziesięć obserwacji w zakresie contractingu międzynarodowego”, https://itwiz.pl/10-obserwacji-zakresie-contractingu- międzynarodowego/
  • Obligacje zamienne na akcje jako hybrydowe instrumenty finansowe”, REJENT 4/2010r.
  • Warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego a ustawowe prawo poboru”, PRAWO SPÓŁEK 7-8/2010r.