AgnieszkaBartolik

Aplikant adwokacki


SM: linkedin

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Studiowała prawo ze specjalizacją w prawie rynków kapitałowych oraz regulacji finansowych w Maurer School of Law na Indiana University. W ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+ studiowała prawo na Uniwersytecie Lizbońskim.

Aplikantka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie cywilnym.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związana od 2019 roku.