DamianKubalski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych „Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, zapewnianiu zgodności działalności podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa (compliance), kształtowaniu relacji holdingowych oraz prowadzeniu sporów korporacyjnych, w tym obroną przed wrogimi przejęciami.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany od 2021 roku.

 

Publikacje:

  • UKNF zaproponował rozwiązania mające ułatwić podmiotom nadzorowanym realizację obowiązków regulacyjnych w okresie pandemii, Monitor Prawa Handlowego 2020, nr 2, C.H.Beck