BartłomiejDąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie procesowym, europejskim oraz konstytucyjnym.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany jest od 2023 r.