Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sporządziła na zlecenie podmiotu z branży motoryzacyjnej analizę prawną dotyczącą zgodności reklamy telewizyjnej samochodu z przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz nieuczciwej konkurencji.