Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sporządziła analizę prawną dotyczącą prawidłowości nabycia akcji przez podmiot z branży piwowarskiej.