Grzegorz Romanowski wziął udział w warsztatach „Prawne i praktyczne aspekty regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej”, odbywających się w dniach 7-8 września 2015 r. w Warszawie.