Z perspektywy kosztów po stronie pracodawcy opłacalność PPE względem PPK w wielu przypadkach może okazać się wątpliwa. Warunkiem zwolnienia z obowiązku wprowadzenia PPK jest to, aby wysokość składki podstawowej w PPE była nie niższa niż 3,5 proc. wynagrodzenia brutto, podczas gdy minimalne obciążenie pracodawcy w ramach PPK to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. W ramach PPK poziom obciążenia pracodawców nominalnie jest zatem niższy o 2 proc. Ostateczna wysokość kosztów po stronie pracodawcy determinowana jest jednak przez liczbę pracowników, którzy zdecydują się uczestniczyć w danym programie – całość publikacji dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.prawo.pl/kadry/ppk-rezygnacja-wszystkich-pracownikow-nie-zwalnia-z-prowadzenia,439982.html

Prawo.pl 02 07 2019