Zapraszamy na całodniowe szkolenie dotyczące tematyki PPK, które odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie. W sprawie zapisów na szkolenie prosimy o kontakt pod adresem kancelaria@romanowski.eu.

Program szkolenia:

Program
1. Podstawowe informacje na temat PPK oraz wybór miedzy PPK a PPE
• Co to jest PPK
• Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK
• Ile kosztuje prowadzenie PPK
• Podstawowe różnice między PPK a PPE
• Czy PPE jest bardziej opłacalne niż PPK

2. Procedura wdrożenia PPK
• Jak wybrać instytucję finansową aby uniknąć odpowiedzialności prawnej zarządu
• Zakres współpracy ze stroną związkową / reprezentacją pracowników
• Na co zwracać uwagę w umowach o zarządzanie PPK
• Umowa o zarządzanie PPK a stosowanie prawa zamówień publicznych
• Działania informacyjne dotyczące PPK wobec pracowników a odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

3. Szczegółowe obowiązki pracodawcy po wprowadzeniu PPK
• Kiedy nowy pracownik uzyskuje prawo do uczestnictwa w PPK
• Obowiązek ponownego odprowadzania składek za pracownika, który zrezygnował z PPK
• Okresy uprawniające do zawieszenia wpłat na PPK
• Obowiązki wobec organów Państwa
• Dokumentacja związana z obliczaniem wpłat do PPK
• PPK a akta osobowe pracownika
• PPK a dane osobowe

4. PPK z perspektywy pracowników
• Możliwość rezygnacji z PPK
• Zmiana pracodawcy a uczestnictwo w PPK
• Wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków