o-nas

Wzrastające potrzeby klientów, ciągłe zmiany w otaczającym nas świecie oraz skomplikowanie współczesnych stosunków biznesowych sprawiają, że rozwój osobisty każdego prawnika stanowi o sile naszej kancelarii.

Naszym priorytetem jest budowanie i doskonalenie warsztatu doradztwa każdego prawnika, który pozwala być wszechstronnym w zakresie obsługi prawnej niezależnie od rodzaju oferowanej usługi i branży klienta. Na warsztat ten składa się przede wszystkim:

  • znajomość konstrukcji prawnych (nie przepisów)
  • umiejętność dokonywania analizy i syntezy
  • umiejętność logicznego prowadzenia argumentacji i wyciągania wniosków
  • umiejętność jasnego formułowania myśli (zarówno na piśmie, jak i w mowie)
  • sztuka komunikacji i negocjacji
  • sztuka prezentacji
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • praca w zespole
  • prowadzenie projektów

Przepisy stanowią jedynie warunki ograniczające dane rozwiązania – zatem ich znajomość, choć przydatna, nie jest najważniejsza. Przepisy pamięta się najlepiej, jak się na nie patrzy.

Dzięki zróżnicowaniu projektów, gałęzi gospodarki, ról (np. negocjator, strateg czy analityk) i warunków stawianych przez klientów, każdy będzie miał okazję rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności.

Oczekujemy zdobywania kwalifikacji zawodowych radcy prawnego, adwokata czy doradcy podatkowego. Wspieramy naukowe plany współpracowników np. przez finansowanie aplikacji, zapewnienie czasu na odbywanie aplikacji, zapewnienie odpowiedniego czasu na przygotowanie się do egzaminów.

Droga do partnerstwa w kancelarii jest otwarta. Dotyczy to zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w zawodzie prawnika, jak i prawników z większym doświadczeniem. Z tego powodu przykładamy bardzo dużą wagę do procesu rekrutacji, który ma pomóc nam i kandydatom w podjęciu decyzji, czy współpraca jest właściwym wyborem dla obu stron. W szczególności stwarzamy szansę rozwoju osobom rozpoczynającym karierę prawnika.