Przemysław Mazur on dilemma of employers in deciding whether to choose PPK or PPE

Mec. Przemysław Mazur komentuje dla serwisu prawo.pl jakie czynniki pracodawca powinien wziąć pod uwagę przy wyborze między PPK a PPE Obowiązek wprowadzenia PPK nie ma charakteru bezwzględnego. Zwolnieni są między innymi pracodawcy, którzy wprowadzą PPE. Koszty prowadzenia PPK oraz PPE mogą być zróżnicowane. Kluczowym czynnikiem determinującym wysokość kosztów pracodawcy jest poziom uczestnictwa pracowników w danym programie. Polecamy komentarz mec...